BÁO CÁO CA BỆNH RỐI LOẠN TĂNG SINH LYMPHO DO EPSTEIN BARR VIRUS SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

 • Mã bài báo : 134.02
 • Ngày xuất bản : 30/06/2023
 • Số trang : 11-19
 • Tác giả : Nguyễn Thị An Thủy
 • Lượt xem : ( 125 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thị An Thủy 1 - Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội
 • Cao Thị Như - Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội
 • Nghiêm Trung Dũng - Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.134.02

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Trường hợp ca lâm sàng phát hiện  rối loạn tăng sinh lympho do Epstein-Barr virus biểu hiện ở hạch lympho trên bệnh nhân sau ghép thận 6 năm tại Trung tâm Tiết niệu và Lọc máu- Bệnh viện Bạch Mai.

Báo cáo ca bệnh: Bệnh nhân sau ghép thận 6 năm đang duy trì phác đồ thuốc ức chế miễn dịch: Pred + MMF + Prograf, vào viện vì nổi nhiều hạch tạo thành đám vùng cổ và dưới hàm hai bên, kết quả sinh thiết nhiều hạch khác nhau tại cổ, bẹn và hạch ổ bụng đều cho thấy có sự tăng sinh lympho, mô hạch chủ yếu xâm nhập nhiều lympho bào, có hạch mất cấu trúc nang lympho, đặc biệt là kết quả sinh thiết tủy xương cho thấy trong các khoang sinh máu gặp nhiều đại thực bào, chức các tiểu thể nghĩ đến là Epstein-Barr virus, tăng sinh lympho tập trung thành nhiều nhóm nhỏ. Xét nghiệm EBV Real-time PCR có kết quả là 4165 cp/ml. Bệnh nhân đã được giảm liều thuốc ức chế miễn dịch. Sau 02 tuần điều trị lâm sàng cải thiện, hạch cổ nhỏ lại, hiệu giá EBV Real-time PCR giảm còn 282 cp/ml.

Kết luận: PTLDs là một biến chứng hiếm gặp sau ghép thận với các triệu chứng nổi bật tại hạch lympho và ngoài hạch. Mặc dù những hiểu biết về bệnh và hoạt động quản lý người bệnh, tỷ lệ tử vong của bệnh vẫn còn cao, lên đến trên 50% bệnh nhân PTLDs.

Từ khóa: Rối loạn tăng sinh Lympho sau ghép- PTLDs, Epstein Barr Virus- EBV, ghép thận.

 

ABSTRACT

EPSTEIN-BARR VIRUS-INDUCED POSTTRANSPLANT LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS: A CASE REPORT AT BACH MAI HOSPITAL

Introduction: A patient with post-transplant lymphoproliferative disorder due to EBV in lymph nodes after a kidney transplant 6 years at the Nephro-urology and Dialysis Center- Bach Mai Hospital.

Case presentations: A patient after 6 years of kidney transplantation is using maintaining immunosuppressive regimens: Pred + MMF+ Prograf. He was admitted to the hospital because many lymph nodes formed in the neck and lower jaw on both sides. The biopsy results of many different lymph nodes in the neck, groin, and abdomen all showed lymphoid proliferation, the lymphatic tissue was mainly infiltrated with many lymphoid cells, and some lymph nodes have lost their normal lymphoid structure. Especially the bone marrow biopsy results showed that there were many macrophages in the hematopoietic compartments and many macrophages containing particles thought to be EBV. There was lymphoid proliferation concentrated in many small groups in his marrow. Besides that, the EBV Real-time PCR test had a result of 4165 cp/ml. The patient was given a reduced dose of immunosuppressive drugs. After 2 weeks of treatment, the symptoms improved with the size of cervical nodes decreasing, and the EBV Real-time PCR titer decreased to 282 cp/ml.

Conclusion: PTLDs are a rare complication of kidney transplantation with dominant lymph nodes and extranodal symptoms. Despite the knowledge of the disease and its management, the mortality rate of the disease remains high, with up to 50% of patients with PTLDs.

Keywords: Posttransplant Lymphoproliferative Disorders - PTLDs, Epstein Barr Virus- EBV, kidney transplantation.

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.134.02
 • Chủ đề : Thận - Tiết niệu
 • Loại bài báo : Báo cáo ca bệnh
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nghiêm Trung Dũng
 • Email : nghiemtrungdung@gmail.com
 • Địa chỉ : Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác