Số 135 (07-2023)

ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI ĐỘ ĐÀN HỒI DA THEO LỨA TUỔI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN ĐỘ ĐÀN HỒI DA NGƯỜI VIỆT TRƯỞNG THÀNH
Lê Tài Thế

Đặng Thành Chung

English title: ASSESSMENT OF THE CHANGE SKIN ELASTICITY WITH AGE AND ENVIRONMENTAL EFFECTS TO SKIN ELASTICITY OF VIETNAMESE ADULTS

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.13

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ THUỘC HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH NĂM 2023
Nguyễn Thị Thu Thảo

Đào Văn Dũng Nguyễn Đức Thăng

English title: CURRENT SITUATION OF MANAGEMENT AND TREATMENT OF HYPERTENSION PATIENTS AT COMMUNE HEALTH STATIONS IN YEN PHONG DISTRICT, BAC NINH PROVINCE IN 2023

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.12

TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH TRÊN BỆNH NHÂN MẮC ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH CÓ YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM P.AERUGINOSA TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Thu Minh

Đào Ngọc Mỹ Hạnh Phạm Trường Minh Nguyễn Hà Nhi Nguyễn Hoàng Anh Phan Thu Phương Ngô Quý Châu

English title: ANTIBIOTIC ADHERENCE IN PATIENTS WITH ACUTE EXACERBATIONS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AT RISK OF P.AERUGINOSA INFECTION AT THE RESPIRATORY CENTER OF BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.11

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VI NẾP NHĂN BỀ MẶT DA Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀN
Lê Tài Thế

English title: CHARACTERISTICS OF MICRO - WRINKLES TEXTURE ON THE SKIN SURFACE IN VIETNAMESE ADULTS

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.10

MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY TĂNG MEN GAN Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM NHI KHOA, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
Tào Thị Mai

Nguyễn Thị Xuân Hương

English title: RISK FACTORS AFFECTED TO HYPERTRANSAMINASEMIA IN CHILDREN WHO TREATMENT AT PEDIATRIC CENTER, THAI NGUYEN GENERAL HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.09

NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CÁC BIẾN THỂ GIẢI PHẪU MŨI XOANG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY
Nguyễn Thị Thu Hằng

Lại Thu Hương Vũ Đăng Lưu Lê Văn Khảng

English title: EVALUATION OF IMAGING CHARACTERISTICS OF ANATOMICAL VARIANTS OF THE THE NOSE AND SINUSES ON MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.08

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA GIÁ TRỊ SPO2, KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH VỚI KẾT QUẢ CAI THỞ MÁY XÂM NHẬP Ở TRẺ SƠ SINH TẠI TRUNG TÂM NHI KHOA, BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Thành Nam

Lê Diệu Linh

English title: THE RELATIVE BETWEEN SPO2 VALUE AND ARTERIAL BLOOD GAS TO RESULTS OF EXTUBATION IN NEONATES AT THE PEDIATRIC CENTER OF BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.06

KIẾN THỨC VỀ RỐI LOẠN TÂM THẦN CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN, BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Nguyễn Thị Thu Trang Phạm Thị Thu Hiền Đặng Thanh Tùng Trần Thị Thu Hường

English title: MENTAL DISORDER KNOWLEDGE OF PATIENT’S CAREGIVERS BEING TREATED AT THE NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH, BACH MAI HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.05

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO TRẺ EM THEO HƯỚNG DẪN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO QUỐC GIA TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG
Nguyễn Thị Hằng

Đinh Ngọc Sỹ Hoàng Thanh Vân

English title: TREATMENT RESULTS OF CHILDREN'S TUBERCULOSIS FOLLOWING THE GUIDELINES FROM THE NATIONAL TUBERCULOSIS PROGRAM AT PEDIATRICS DEPRTMENT OF NATIONAL LUNG HOSPITAL

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.04

BÁO CÁO CA LÂM SÀNG ĐẶT STENT KHÍ QUẢN ĐIỀU TRỊ SẸO HẸP KHÍ QUẢN
Nguyễn Ngọc Dư

Hoàng Anh Đức Vũ Văn Giáp Nguyễn Đức Nghĩa Masao Hashimoto

English title: CASE REPORT OF AWAY STENTING TREAT POST-INTUBATION TRACHEAL STENOSIS

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.03

BÁO CÁO CA LÂM SÀNG SARCOIDOSIS NỘI PHẾ QUẢN
Hoàng Anh Đức

Ngô Quý Châu Vũ Văn Giáp Phan Thu Phương Nguyễn Ngọc Dư Nguyễn Đức Nghĩa Masao Hashimoto

English title: CLINICAL CASE REPORT OF BRONCHIAL SARCOIDOSIS

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.02

QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THUỶ ĐẬU Ở NGƯỜI LỚN: CẬP NHẬT Y VĂN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
Đỗ Duy Cường

Đoàn Thu Trà

English title: MANAGEMENT AND TREATMENT OF CHICKENPOX IN ADULTS: AN INTERNATIONAL AND NATIONAL LITERATURE REVIEW

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.01


Nhà tài trợ và đối tác