BÁO CÁO CA LÂM SÀNG ĐẶT STENT KHÍ QUẢN ĐIỀU TRỊ SẸO HẸP KHÍ QUẢN

 • Mã bài báo : 135.03
 • Ngày xuất bản : 31/07/2023
 • Số trang : 22-28
 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Dư
 • Lượt xem : ( 124 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Ngọc Dư 1 - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Hoàng Anh Đức - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Vũ Văn Giáp - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Nguyễn Đức Nghĩa - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Masao Hashimoto - Trung tâm Quốc gia về Y tế và Sức khỏe Toàn cầu, Nhật Bản

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.03

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Sẹo hẹp khí quản là thường gặp sau đặt ống nội khí quản hoặc mở khí quản, có thể đe doạ tính mạng người bệnh nếu không xử trí kịp thời. Nội soi phế quản can thiệp, đặt stent khí quản là biện pháp điều trị có hiệu quả cải thiện tốt triệu chứng của người bệnh.

Mục tiêu: Chúng tôi xin báo cáo một ca lâm sàng sẹo hẹp khí quản đã được điều trị đặt stent khí quản.

Báo cáo ca bệnh: Bệnh nhân nữ, 70 tuổi, vào viện vì khó thở, được đặt nội khí quản và thở máy 1 tháng trước đó. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực và nội soi phế quản phát hiện hẹp 80% khí quản đoạn 1/3 trên. Bệnh nhân được nội soi phế quản ống cứng can thiệp nong đoạn hẹp và đặt stent silicon. Bệnh nhân được rút stent khí quản sau 13 tháng theo dõi, chưa phát hiện tái hẹp.

Kết luận: Nội soi phế quản can thiệp, đặt stent khí quản là biện pháp điều trị có hiệu quả, ít tai biến và dễ theo dõi trong các trường hợp có sẹo hẹp khí quản.

Từ khóa: Sẹo hẹp khí quản, stent khí quản

 

ABSTRACT

CASE REPORT OF AWAY STENTING TREAT POST-INTUBATION TRACHEAL STENOSIS

Introduction: Tracheal stenosis is common after endotracheal intubation or tracheostomy and can be life-threatening if not treated promptly. Interventional bronchoscopy and tracheal stenting are effective treatment measures to improve symptoms of patients.

Objectives: We report a clinical case of tracheal stenosis who was treated with tracheal stenting.

Case presentation: A 70-year-old female patient, admitted to the hospital with difficulty breathing, was intubated and mechanically ventilated 1 month before. Computed tomography of the chest and bronchoscopy revealed 80% stenosis of the upper third of the trachea. The patient underwent bronchoscopy with rigid bronchoscopy to expand the narrow segment and place a silicone stent. The patient had a tracheal stent removed after 13 months of follow-up, no re-stenosis was detected.

Conclusions: Interventional bronchoscopy, including bronchial stent placement, is an effective, low-complication, and easily monitored treatment method for cases of tracheal stenosis.

Keywords: bronchial stenosis, airway stent.

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.135.03
 • Chủ đề : Hô hấp
 • Loại bài báo : Báo cáo ca bệnh
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Ngọc Dư
 • Email : nguyenngocdu@hmu.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác