ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VI NẾP NHĂN BỀ MẶT DA Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀN

 • Mã bài báo : 135.10
 • Ngày xuất bản : 31/07/2023
 • Số trang : 81-89
 • Tác giả : Lê Tài Thế
 • Lượt xem : ( 116 )

Danh sách tác giả (*)

 • Lê Tài Thế 1 - Viện 69, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.135.10

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm hình thái vi nếp nhăn bề mặt da ở nam giới người Việt trưởng thành.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 100 người nam giới trưởng thành từ 20 đến 80 tuổi, chia làm 3 nhóm tuổi: (Người trẻ tuổi từ 20-39; Người trung niên từ 40 – 59 và người cao tuổi từ trên 60 tuổi). Phân tích hình ảnh vi nếp nhăn qua ảnh chụp từ bản đúc (replica) bằng silicon bề mặt da trên kính hiển vi điện tử Quét (SEM) tại Khoa Hình thái, Viện 69. Các chỉ tiêu nghiên cứu gồm khoảng cách, chiều rộng và chiều sâu của các nếp nhăn da ở vị trí mặt trong cẳng tay và mu tay trên cùng đối tượng và so sánh theo từng nhóm tuổi.

Kết quả: Nếp nhăn bề mặt da được cấu tạo chủ yếu gồm các đường chính và đường phụ. Các đường nếp nhăn chính chạy có hướng tương đồng nhau, đường phụ chạy ngang qua tạo thành các hình dạng kiểu “cấu trúc mắt lưới đa diện” với các hình đa giác, hình tam giác, tứ giác, hình thang và hình chữ nhật. Hình dạng, kết cấu gồm các đường gờ và rãnh cùng với chiều rộng, chiều sâu và khoảng cách của nó biến đổi theo lứa tuổi và theo khu vực giải phẫu.

Kết luận: Đặc điểm hình thái vi nếp nhăn, chiều rộng chiều sâu và khoảng cách có sự thay đổi rõ rệt theo lứa tuổi và theo vị trí giải phẫu, bị tác động rõ rệt bởi sự lão hoá da. Các vùng da hở chịu tác động trầm trọng hơn.

Từ khóa: Lão hoá da, vi nếp nhăn da

 

ABSTRACT

CHARACTERISTICS OF MICRO - WRINKLES TEXTURE ON THE SKIN SURFACE IN VIETNAMESE ADULTS

Objectives: To study the characteristics of the skin surface in Vietnamese adult.

Participants and Methods: A This study was described cross-sectionally on 100 adult men from 20 to 85 ages, with 3 age groups (Young adults from 20-39; middle - aged people from 40 to 59 and elderly people from over 60 years old). Images of wrinkles on the replicas sample which from the skin surface of subjects studied by the scanning electron microscope (SEM) at the Morphology Derpartment in Institute 69. The research criteria include distance, width and depth of skin wrinkles lines in the inner forearm and back of the hand of the same subjects and compare them in the study groups.

Results: The wrinkles skin surface is mainly intersected by primary and secondary lines. They run through forming “polyhedric mesh structures” shapes with polygons, triangles, quadrilaterals, trapezoids, and rectangles. Shape and texture of wrinkles composed of ridges and furrows with the width, depth and distance of them changes closely related to skin aging increase with age and the sun-exposed area.

Conclusion: The morphological characteristics of micro-wrinkles, width, depth and distance have markedly changed according to age and anatomical location, which are significantly affected by skin aging. Sun exposure areas of skin human are more damaged.

Keywords: replica skin, wrinkles, skin surface

 • DOI : 10.52322/jocmbmh.135.10
 • Chủ đề : Hình thái học
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Lê Tài Thế
 • Email : bsthelt07@gmail.com
 • Địa chỉ : Viện 69, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác