MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẺ SƠ SINH THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

 • Mã bài báo : 135.07
 • Ngày xuất bản : 31/07/2023
 • Số trang : 51-60
 • Tác giả : Trần Tiến Thịnh
 • Lượt xem : ( 128 )

Danh sách tác giả (*)

 • Trần Tiến Thịnh 1 - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
 • Đồng Ngọc Triệu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang
 • Nguyễn Bích Hoàng - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
 • Đoàn Thị Huệ - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị trẻ sơ sinh thở máy tại khoa Cấp cứu – Sơ sinh bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên tất cả trẻ sơ sinh được chỉ định thở máy lúc nhập viện hoặc trong quá trình điều trị tại khoa Sơ sinh – Cấp cứu Nhi, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022.

Kết quả: Có 187 trẻ sơ sinh có suy hô hấp phải thở máy tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong thời gian nghiên cứu: 57,8% trẻ nam, 90,4% sơ sinh từ dưới 1 ngày tuổi, 85% được chỉ định thở máy xâm nhập < 6 giờ; 77,5% điều trị thở máy thành công. Phân tích đơn biến cho thấy: Trẻ có tuổi thai khi đẻ, cân nặng khi đẻ, trẻ cần phải hồi sức sau sinh, trẻ đặt nội khí quản trước khi vào viện, hạ thân nhiệt, toan chuyển hóa, nồng độ hemoglobin giảm, bạch cầu tăng, tiểu cầu giảm, nồng độ albumin máu giảm và có biến chứng thở máy có liên quan đến kết quả điều trị. Phân tích hồi quy đa biến cho thấy những trẻ có pH máu dưới 7,1 mmol/l có nguy cơ thở máy thất bại gấp 12,354 lần và có liên quan độc lập đến kết quả thở máy thất bại.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ thở máy trong điều trị trẻ sơ sinh có suy hô hấp hầu hết đạt kết quả tốt, yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị là do trẻ có pH máu < 7,1 mmol/l.

Từ khóa: thở máy; trẻ sơ sinh, yếu tố nguy cơ, kết quả điều trị thở máy

 

ABSTRACT

RISK FACTORS RELATED TO THE TREATMENT OUTCOMES OF MECHANICALLY VENTILATED NEONATES OF THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL

Objectives: To determine risk factors related to the treatment outcomes of mechanically ventilated neonates at the Center for pediatric medicine of Thai Nguyen Central Hospital.

Participants and Methods: A cross-sectional descriptive study on all neonates receiving mechanical ventilation at admission or during treatment at the Center for pediatric medicine of Thai Nguyên National Hospital from July 2021 to June 2022.

Results: There were 187 enrolled patients; there was 57.8% male, and 90.4% infants aged less than one days of age; 85% of the time from admission to when only invasive mechanical ventilation was identified < 6 hours; yielding a success rate of 77.5%. Univariate analysis showed that there was gestational age at birth, birth weight, children needing resuscitation after birth, children intubated before hospital admission, hypothermia, metabolism, decreased hemoglobin temperature, increased white blood cells, decreased platelets, decreased blood albumin temperature and complications of mechanical ventilation were related to treatment outcomes. The multivariate analysis showed that infants with blood pH below 7.1 mmol/l had a 12,354-fold increased risk of ventilator failure and was independently associated with ventilator failure outcome.

Conclusion: The study results showed that the rate of mechanical ventilation in the treatment of infants with respiratory failure mostly achieved good results. The risk factor affecting the treatment results was the child's blood pH < 7.1 mmol/l.

Keywords: mechanical ventilation; neonates, risk factor; outcomes of ventilator.

 • Chủ đề : Nhi khoa
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0947040855 - Email : jocm@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Đoàn Thị Huệ
 • Email : doanthihue@tnmc.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác