ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NANG BAKER TÁI PHÁT TRIỆU CHỨNG BẰNG HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU

 • Mã bài báo : YHLS12005
 • Ngày xuất bản : 29/04/2021
 • Số trang : 31-38
 • Tác giả : Nguyễn Phan Anh
 • Lượt xem : ( 1058 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Phan Anh 1 - WWAMI, The University of Washington School of Medicine
 • Hoàng Thị Ngọc Thùy - Trường Đại học Y Dược Thái Bình
 • Đinh Đức Anh - Học viện Quân Y

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.120.05

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Nang Baker (còn gọi là nang hoạt dịch vùng khoeo chân) là một túi chứa đầy chất hoạt dịch nằm trong hố khoeo. Ở người trưởng thành, triệu chứng thường gặp là rối loạn chức năng nội khớp. Các phương pháp điều trị nang Baker đã được tiến hành trước đây còn nhiều hạn chế. Các tác giả cố gắng tìm ra một phương thức điều trị thay thế để giải quyết tình trạng này.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả điều trị nang Baker tái phát triệu chứng bằng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP).

Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu, can thiệp lâm sàng trong thời gian từ 2012 – 2016 tại tiểu bang Wyoming, Hoa Kỳ. Tiến hành điều trị 10 bệnh nhân (BN) có nang Baker bằng PRP, sau đó theo dõi triệu chứng tái phát qua điện thoại hoặc tái khám tại cơ sở nghiên cứu tại thời điểm 2 tuần, 4 tuần, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, hoặc đến khi có các triệu chứng trở lại.

Kết quả: 9 (90%) BN có biểu hiện tốt ngay sau lần đầu tiên điều trị bằng PRP và thời gian kéo dài hiệu quả trung bình là 823 ngày.

Kết luận: Phương pháp điều trị nang Baker bằng PRP có thể là một giải pháp thay thế hiệu quả.

Từ khóa: Nang Baker, huyết tương giàu tiểu cầu.

 

ABSTRACT

Background: A popliteal (Baker’s) cyst is a synovial fluid-filled mass located in the popliteal fossa. The popliteal cyst is a distension of the bursa located beneath the medial head of the gastrocnemius muscle. They are a common occurrence in adults and children. In adults, usually, intra-articular disorder is present. Treatment modalities of the popliteal cyst are presented, however, there are many limitations. 

Objectives: The authors try to explore an alternative treatment modality in dealing with this condition. 

Material and Methods: A retrospective study, to determine whether Platelet-Rich Plasma (PRP) treatment is an alternative non-surgical intervention for patients with symptomatic Baker’s cyst that failed standard therapies. 10 chosen patients were given PRP treatment and followed via phone call or office visit for return of symptoms at 2 weeks, 4 weeks, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, or until symptoms return. 

Results: 9 (90%) patients continued to have no symptoms after first PRP treatment with an average of time of success 823 days. 

Conclusion: PRP treatment for symptomatic Baker’s cyst is an effective and better alternative to traditional therapies. 

Keywords: Baker’s cyst, Platelet-Rich Plasma.

 

Gợi ý trích dẫn:

(1) Tiếng Việt (theo Bộ Khoa học & Công nghệ): Nguyễn Phan Anh, Hoàng Thị Ngọc Thùy, Đinh Đức Anh (2021), "Đánh giá hiệu quả điều trị nang Baker tái phát triệu chứng bằng huyết tương giàu tiểu cầu", Tạp chí Y học lâm sàng. 120, tr. 31-38.

(2) Tiếng Anh (theo Vancouver): Nguyen Phan Anh, Hoang Thi Ngoc Thuy, Dinh Duc Anh. Platelet-rich plasma treatment and follow-up of recurrent Baker’s cyst. Journal of Clinical Medicine. 2021; 120: 31-38. DOI: 10.52322/jocmbmh.120.05.

 • Chủ đề : Cơ - Xương - Khớp
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : +84 2462930079 - Email : nihs@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Phan Anh
 • Email : npamd.vn@gmail.com
 • Địa chỉ : WWAMI, The University of Washington School of Medicine

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác