THỬ NGHIỆM PHỐI HỢP HAI CARBAPENEM TRÊN CÁC CHỦNG K. PNEUMONIAE SINH CARBAPENEMASE BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHECKERBOARD

 • Mã bài báo : YHLS12004
 • Ngày xuất bản : 29/04/2021
 • Số trang : 25-30
 • Tác giả : Phạm Hồng Nhung
 • Lượt xem : ( 136 )

Danh sách tác giả (*)

 • Phạm Hồng Nhung 1 - Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Mỹ Linh - Trường Đại học Y Hà Nội

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.120.04

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá khả năng hiệp đồng trong invitro của phối hợp 2 carbapenem trên các chủng K.pneumoniae sinh carbapenemase.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phối hợp ertapenem+meropenem và ertapenem+imipenem bằng phương pháp checkerboard trên 50 chủng K.pneumoniae sinh carbapenemase.

Kết quả: phối hợp ertapenem+meropenem và phối hợp ertapenem+imipenem có lần lượt 0/50 và 8/50 chủng có xuất hiện hiệp đồng. Tỉ lệ hiệp đồng của các chủng có MIC imipenem bằng 1,2,4,8,16,32,64,128 lần lượt bằng 0/1, 1/1, 3/12, 2/22, 2/9, 0/1, 0/3, 0/1. Tỉ lệ hiệp đồng của các chủng có MIC ertapenem bằng 2,4,8,16,32,64,128 lần lượt bằng 0/1, 2/2, 1/1, 1/3, 0/4, 2/15, 2/24. Tỉ lệ hiệp đồng của các chủng có nhóm carbapenemase là KPC, NDM, OXA-48, phối hợp NDM+OXA-48 tương ứng là 2/14, 1/9, 5/25, 0/2.

Kết luận: Phối hợp ertapenem+imipenem cho thấy khả năng hiệp đồng tốt hơn phối hợp ertapenem+meropenem. Khả năng hiệp đồng có xu hướng cao hơn trên các chủng có MIC carbapenem thấp. Tương tác hiệp đồng có thể xuất hiện ở cả ba nhóm carbapenemase KPC, NDM, OXA-48.

 

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to evaluate the synergy activity in vitro of double carbapenem combinations against carbapenemase producing Klebsiella pneumoniae clinical isolates.

Material and Methods: We evaluated the synergy activity in vitro of double-carbapenem  combinations (ertapenem+meropenem và ertapenem+imipenem) against 50 carbapenem-producing Klebsiella pneumoniae strains using checkerboard.

Results: Combination of ertapenem+meropenem and ertapenem+imipenem were synergic in 0/50 and 8/50 of the strains, respectively. At MIC of imipenem being 1,2,4,8,16,32,64,128; the synergy activities were observed in 0/1, 1/1, 3/12, 2/22, 2/9, 0/1, 0/3, 0/1, respectively. At MIC of ertapenem being 2,4,8,16,32,64,128; the synergy activities were observed 0/1, 2/2, 1/1, 1/3, 0/4, 2/15, 2/24, respectively. Synergy were observed in 2/14, 1/9, 5/25, 0/2 of strains producing KPC, NDM, OXA-48, NDM+OXA-48 combination, respectively.

Conclusions: Ertapenem+imipenem combination was more synergic than ertapenem+meropenem. Synergy tended to be in strains with low MIC of carbapenem. Synergy was observed at all three types of carbapenemase KPC, NDM, OXA-48.

 

Gợi ý trích dẫn:

(1) Tiếng Việt (theo Bộ Khoa học & Công nghệ): Phạm Hồng Nhung, Nguyễn Mỹ Linh (2021), "Thử nghiệm phối hợp hai Carbapenem trên các chủng k. pneumoniae sinh Carbapenemase bằng phương pháp Checkerboard", Tạp chí Y học lâm sàng. 120, tr. 24-30.

(2) Tiếng Anh (theo Vancouver): Pham Hong Nhung, Nguyen My Linh. Experimental of combination of two carbapenem on carbapenemase-producing klebsiella pneumoniae using checkerboard method. Journal of Clinical Medicine. 2021; 120: 24-30. DOI: 10.52322/jocmbmh.120.04.

 • Chủ đề : Vi sinh lâm sàng
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : +84 2462930079 - Email : nihs@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Mỹ Linh
 • Email : linhmy.hmu@gmail.com
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y Hà Nội

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác