NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN ĐIỆN GIAI ĐOẠN SỚM BỆNH VIÊM ĐA RỄ VÀ DÂY THẦN KINH CẤP TÍNH

 • Mã bài báo : YHLS12007
 • Ngày xuất bản : 29/04/2021
 • Số trang : 47-53
 • Tác giả : Nguyễn Văn Tuận
 • Lượt xem : ( 96 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Văn Tuận 1 - Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai
 • Phan Tiến Lộc - Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Văn Liệu - Trường Đại học Y Hà Nội
 • Võ Hồng Khôi - Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai
 • Trần Anh Tuấn - Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.120.07

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và các biến đổi sớm trên bản ghi chẩn đoán điện ở bệnh nhân mắc hội chứng Guillain – Barré (GBS).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 40 bệnh nhân được chẩn đoán xác định GBS khởi phát bệnh trong 7 ngày đầu. Lựa chọn vào nghiên cứu những bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai có chẩn đoán khi ra viện là GBS và được làm chẩn đoán điện cơ trong tuần đầu tiên của bệnh.

Kết quả: Một số triệu chứng lâm sàng thường gặp: Rối loạn cảm giác  chủ quan (77,5%) (p<0,05), liệt vận động đối xứng cả hai bên (75%); giảm và mất phản xạ gân xương 77,5%, kèm liệt các dây thần kinh sọ não 32,5%. Dịch não tủy phân ly protein- tế bào. Phản xạ H bất thường xuất hiện ở 37/40 bệnh nhân (92,5%), trong đó có 31 bệnh nhân (77,5%) mất phản xạ H. Sóng F bất thường được ghi nhận ở 29/40 bệnh nhân (72,5%). Về đặc điểm dẫn truyền thần kinh vận động: có 13 bệnh nhân (32,5%) kéo dài thời gian tiềm vận động ngoại vi ở trên 2 dây thần kinh, 7 bệnh nhân (17,5%) giảm tốc độ dẫn truyền thần kinh vận động dưới 70% so với giá trị bình thường ở trên 2 dây thần kinh. 11 bệnh nhân (27,5%) có bản ghi điện cơ bình thường, chỉ có duy nhất bất thường phản xạ H được phát hiện.

Kết luận: Triệu chứng lâm sàng thường gặp của GBS là biểu hiện liệt mềm ngoại biên đối xứng hai bên, với liệt các dây thần kinh sọ não và phân ly protein- tế bào xảy ra cấp tính. Bất thường phản xạ H và sóng F là 2 dấu hiệu chẩn đoán nhạy nhất trên bản ghi điện - thần kinh đối với bệnh nhân mắc hội chứng Guillain - Barré trong giai đoạn sớm.

 

ABSTRACT

Objectives: Comment on some clinical characteristics and abnormal early electrodiagnostic findings of Guillain - Barré syndrome.

Material and Methods: 40 patients GBS in the first week of onset. We selected patients who had a final diagnosis of GBS in the Neurology Department of Bach Mai Hospital. All cases in our study had NCS records in the first week of illness.

Results: Common clinical symptoms: Subjective sensory disorders (77.5%) (p<0.05), symmetric motor movement on both sides (75%); decreased and lost tendon reflexes 77.5%, accompanied by paralysis of the cranial nerves 32.5%. CSF dissociates protein-cells. Abnormal H-reflex was presented in 37/40 patients (92.5%), while among them, this reflex was absent in 31 patients (77,5%). Abnormal F-waves were found 29/40 patients (72,5%). Motor nerve conduction results were as follows: distal motor latency prolonged in more than 2 nerves in 13 patients (32,5%), motor conduction velocity decreased  more than 70 % of normal value in more than 2 nerves in 7 patients (17,5%). There were 11 patients (27.5%) with normal NCS records with the only abnormal H reflexes were detected.

Conclusion: The common clinical symptom of GBS is bilateral symmetric flaccid paralysis, with cranial nerve palsy and protein-cell dissociation occurring acute. Abnormal H-reflex and F-wave are both the most sensitive tests in NCS records for GBS patients in the early stages.

 

Gợi ý trích dẫn:

(1) Tiếng Việt (theo Bộ Khoa học & Công nghệ): Nguyễn Văn Tuận, Phan Tiến Lộc, Nguyễn Văn Liệu, Võ Hồng Khôi, Trần Anh Tuấn (2021), "Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán điện giai đoạn sớm bệnh viêm đa rễ và dây thần kinh cấp tính", Tạp chí Y học lâm sàng. 120, tr. 47-53.

(2) Tiếng Anh (theo Vancouver): Nguyen Van Tuan, Phan Tien Loc, Nguyen Van Lieu, Vo Hong Khoi, Tran Anh Tuan. Clinical characteristics and early electrodiagnostic of Guillain - Barré syndrome. Journal of Clinical Medicine. 2021; 120: 47-53. DOI: 10.52322/jocmbmh.120.07.

 • Chủ đề : Nội khoa - Thần kinh
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : +84 2462930079 - Email : nihs@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Văn Tuận
 • Email : ngtuan21965@gmail.com
 • Địa chỉ : Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác