TOAN LACTIC Ở BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC MỘT SỐ THUỐC VÀ HÓA CHẤT

 • Mã bài báo : YHLS12009
 • Ngày xuất bản : 25/05/2021
 • Số trang : 65-72
 • Tác giả : Đặng Thị Xuân
 • Lượt xem : ( 89 )

Danh sách tác giả (*)

 • Đặng Thị Xuân 1 - Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.120.09

TÓM TẮT BÀI BÁO

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm một số thuốc và hóa chất gây ngộ độc cấp có toan lactic.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 127 bệnh nhân ngộ độc cấp có toan lactic điều trị tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai từ 07/2019 - 07/2020.

Kết quả: Ngộ độc rượu: ngộ độc methanol có lactat lúc vào cao hơn ethanol (9,4 và 4,7 mmol/l; p<0,01); lactat về bình thường chậm hơn (27,8 và 8,2 giờ; p<0,01); vào viện muộn hơn, biến chứng nặng và suy đa tạng nhiều hơn ethanol (p<0,01); chỉ gặp tử vong ở BN ngộ độc methanol (40%), lactat vào viện ≥10 mmol/l tử vong 66,7%. Ngộ độc paracetamol: vào viện sớm sau uống 3,7 giờ với lactat trung bình 4,7 mmol/L và về bình thường sau 9,5 giờ; tăng lactat nhẹ và trung bình; không có biến chứng nặng và tử vong. Ngộ độc biguanid: vào viện muộn trung bình sau 52 giờ, tăng lactat nặng (100%), về bình thường chậm sau 48 giờ; 100% toan chuyển hóa nặng và suy đa tạng; tử vong cao 33%. Ngộ độc cyanua: vào viện sớm sau 1,6 giờ, tăng lactat nặng (40%), về bình thường sau 14,4 giờ; suy đa tạng và tử vong 20%.

Kết luận: Cần đánh giá mức độ tăng lactat cùng với mức độ nặng của ngộ độc cấp một số thuốc và hóa chất để giúp tiên lượng và xử trí sớm cho bệnh nhân

 

ABSTRACT

Objectives: To describe the characteristics of lactic acidosis in patients with acute poisoning due to drugs and chemicals.
Material and Methods: A prospective descriptive study on 127 acute poisoning patients with lactic acidosis treated at the Poison Control Center of Bach Mai hospital from July 2019 to July 2020.
Results: Alcohol poisoning: the lactate levels of methanol poisonings on admission were higher than those of ethanol poisonings (9.4 vs 4.7 mmol/l; p<0.01); lactate returned to normal more slowly (27.8 vs 8.2 hours; p<0.01); Patients with methanol intoxication were admitted to hospital later, had higher rates of severe complications and multi-organ failure than ethanol poisoned patients (p<0.01); the patients were only died from methanol poisoning (40%), lactate on admission ≥10 mmol/L had mortality rate of 66.7%. Paracetamol poisoning: early admission after 3.7 hours with lactate averaging 4.7 mmol/L and normalized after 9.5 hours; mild and moderate lactate increased; no serious complications and death. Biguanid poisoning: late admission (52 hours), severe lactate increase (100%), normalized after 48 hours; 100% metabolic acidosis and severe complications; mortality is 33%. Cyanide poisoning: early admission after 1.6 hours, severe lactate increase (40%) normalized after 14.4 hours; multi-organ failure and death 20%. 
Conclusion: Assessment of increased lactic acidosis and poisoning level help prognosis and early management.

 

Gợi ý trích dẫn:

(1) Tiếng Việt (theo Bộ Khoa học & Công nghệ): Đặng Thị Xuân (2021), "Toan lactic ở bệnh nhân ngộ độc một số thuốc và hóa chất ", Tạp chí Y học lâm sàng. 120, tr. 65-72.

(2) Tiếng Anh (theo Vancouver): Dang Thi Xuan. Characteristics of lactic acidosis in patients with acute poisoning due to drugs and chemicals. Journal of Clinical Medicine. 2021; 120: 65-72. DOI: 10.52322/jocmbmh.120.09.

 • Chủ đề : Chống độc
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : +84 2462930079 - Email : nihs@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Đặng Thị Xuân
 • Email : xuandangthi@bachmai.edu.vn
 • Địa chỉ : Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác