ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRUNG HẠN SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT NHIỆT NỘI MẠCH

 • Mã bài báo : YHLS12014
 • Ngày xuất bản : 29/04/2021
 • Số trang : 107-114
 • Tác giả : Lê Nguyệt Minh
 • Lượt xem : ( 138 )

Danh sách tác giả (*)

 • Lê Nguyệt Minh 1 - Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai
 • Vũ Đăng Lưu - Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Xuân Hiền - Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai
 • Trần Anh Tuấn - Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai
 • Phạm Minh Thông - Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.120.14

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sau điều trị trung hạn suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới bằng phương pháp đốt nhiệt nội mạch.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp không đối chứng trên những bệnh nhân (BN) được đốt nhiệt nội mạch điều trị suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020.

Kết quả: Phân tích 109 BN can thiệp nội mạch với 128 chân (95 chân đốt laser và 33 chân đốt sóng cao tần (RF)), cho thấy tỷ lệ loại bỏ dòng trào ngược trong tĩnh mạch hiển bị suy van là 100%. Tỷ lệ giảm điểm VCSS (venous clinical severity score) sau điều trị là 5,2 ± 2,1, không có sự khác biệt mức độ giảm điểm VCSS giữa 2 nhóm đốt laser và đốt RF (p = 0,139). Có 27 chân ghi nhận biến chứng sau can thiệp (chiếm 21,1%), trong đó phổ biến nhất là thâm da (18,0%), tê bì cẳng chân (2 trường hợp, chiếm tỷ lệ 1,6%) 1 chân bị dị cảm dọc theo tĩnh mạch hiển và 1 ca bị viêm mạch, đáp ứng tốt với kháng sinh, không ghi nhận trường hợp nào có biến chứng nguy hiểm, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai phương pháp đốt nhiệt nội mạch. Sau thời gian theo dõi trung bình là 14,4 ± 11,9 (từ 1 đến 55 tháng) chỉ nghi nhận 1 trường hợp tái phát (chiếm tỷ lệ 0,8%).

Kết luận: Phương pháp đốt nhiệt nội mạch điều trị suy tĩnh mạch mạn tính cải thiện tốt điểm VCSS, hiệu quả loại bỏ dòng trào ngược 100%, tỷ lệ tái phát trong thời gian theo dõi là 0,8%.

Từ khoá: Suy tĩnh mạch, đốt laser, đốt sóng cao tần

 

ABSTRACT

EVALUATION OF MID-TERM OUTCOMES OF TREATING CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY BY ENDOGENOUS THERMAL ABLATION

Objectives: Evaluate the mid-term outcome following endovascular thermal ablation (ETA) for chronic venous insufficiency (CVI) of the lower limbs.

Material and Methods: Uncontrolled interventional study on CVI patients treated by ETA from July 2016 to December 2020.

Results: 109 patients involved with 128 legs treated (95 laser ablations and 33 radio frequency ablations (RFA)), showed the elimination rate of saphenous reflux was 100%. Post-treatment VCSS (venous clinical severity score) reduction was 5.2 ± 2.1, no signification difference between two groups (laser vs RF) with p = 0.139. Post ablation complications were seen in 27 legs (21.1%), including hyperpigment (18.0%), numbness (2 legs, 1.6%) saphenous paresthesia and 1 phlebolitis (which was well-tolerated by antibiotics), no life threatening events, no signification difference between two groups. After follow-up mean time (14.4 ± 11.9 months), only 1 reoccured case was recorded (0.8%).

Conclusions: ETA in CVI improved well the VCSS, 100% reflux elimination, the recurrence rate was 0.8%.

Keywords: Venous insufficiency, laser ablation, radiofrequency ablation

 

 

Gợi ý trích dẫn:

(1) Tiếng Việt (theo Bộ Khoa học & Công nghệ): Lê Nguyệt Minh, Vũ Đăng Lưu, Nguyễn Xuân Hiền, Trần Anh Tuấn, Phạm Minh Thông (2021), "Đánh giá kết quả điều trị trung hạn suy tĩnh mạch mạn tính bằng phương pháp đốt nhiệt nội mạch", Tạp chí Y học lâm sàng. 120, tr. 107-114.

(2) Tiếng Anh (theo Vancouver): Le Nguyet Minh, Vu Dang Luu, Nguyen Xuan Hien, Tran Anh Tuan, Pham Minh Thong. Evaluation of mid-term outcomes of treating chronic venous insufficiency by endogenous thermal ablation. Journal of Clinical Medicine. 2021; 120: 107-114. DOI: 10.52322/jocmbmh.120.14.

 • Chủ đề : Chẩn đoán Hình ảnh
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : +84 2462930079 - Email : nihs@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Lê Nguyệt Minh
 • Email : lnminh85@gmail.com
 • Địa chỉ : Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác