ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ CHẢY MÁU NÃO SAU LẤY HUYẾT KHỐI CƠ HỌC DO ĐỘT QUỴ CẤP BẰNG CẮT LỚP VI TÍNH HAI MỨC NĂNG LƯỢNG

 • Mã bài báo : YHLS12006
 • Ngày xuất bản : 29/04/2021
 • Số trang : 39-46
 • Tác giả : Trần Anh Tuấn
 • Lượt xem : ( 83 )

Danh sách tác giả (*)

 • Trần Anh Tuấn 1 - Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai
 • Vũ Thị Thanh - Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.120.06

TÓM TẮT

Đt vn đ: Lấy huyết khối cơ học trong đột quỵ tắc mạch não là kỹ thuật đã trở thành thường quy. Bên cạnh nhiều lợi ích, tái tưới máu vùng nhồi máu có nguy cơ chảy máu não làm bệnh nhân có thể nặng lên, đe dọa tính mạng.

Mục tiêu: Nghiên cứu nguy cơ chảy máu não sau can thiệp tái tưới máu bằng cắt lớp vi tính (CLVT) hai mức năng lượng đo nồng độ Iod.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Các bệnh nhân sau lấy huyết khối cơ học có tái tưới máu từ mức độ TICI 2b (thrombolysis in cerebral infarction), được chụp CLVT hai mức năng lượng ngay sau can thiệp (trong vòng 75 phút), đo nồng độ Iod thoát quản để tính nguy cơ chảy máu não qua đường cong ROC.

Kết quả: Trong 30 bệnh nhân (BN) nghiên cứu, tỷ lệ chuyển dạng chảy máu 19 bệnh nhân, chiếm 63,3%, trong đó chủ yếu là chảy máu không triệu chứng (14 BN, chiếm 46,7%). Có 3 chỉ số có giá trị tiên lượng nguy cơ chảy máu sau lấy huyết khối gồm: có cấu trúc tăng tỷ trọng tự nhiên trên ảnh 120kV (gấp 3,7 lần), tỷ trọng thoát thuốc trên 60,6 HU (gấp 22 lần) và nồng độ Iod tối đa thoát quản MIC (mg/ml) có điểm cut-off là 1,1mg/ml cho độ nhạy và độ đặc hiệu cao (94,7% và 81,8%).

Kết lun: CLVT 2 mức năng lượng có giá trị cao trong tiên lượng nguy cơ chảy máu não sau tái tưới máu ở bệnh nhân tắc mạch não được lấy huyết khối cơ học.

 

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to assess the capability of iodine extravasation quantification on dual-energy CT to predict hemorrhagic complications after reperfusion therapy for acute ischemic stroke.

Material and Methods: The patients with mechanical thrombectomy for acute ischemic stroke from TICI 2b recanalization, underwent brain dual-energy CT (DECT) within 75 minuties after the treatment. Iodine extravasation concentration was measured to analyze the hemorrhagic risk by using Receiver Operating Characteristic (ROC) curve.

Results: Thirty patients were studied, in which 19 patients developed hemorrhagic transformation (63.3%). Among these, asymptomatic hemorrhage was predominant (14 patients, 46.7%).  Three indexes were used to predict hemorrhagic risk including: parenchymal hyperdensity in 120kV images (3.7 times higher than normal), contrast extravasation density more than 60.6HU (22 times higher than normal), and maximum iodine concentration (mg/ml) with cut – off value of 1.1 mg/ml had high sensitivity and specificity (94.7% and 81.8%, respectively).

Conclusion: DECT was a valuable technique in the prediction of hemorrhagic risk after mechanical thomboectomy for acute ischemic stroke.

 

Gợi ý trích dẫn:

(1) Tiếng Việt (theo Bộ Khoa học & Công nghệ): Trần Anh Tuấn, Vũ Thị Thanh (2021), "Đánh giá nguy cơ chảy máu não sau lấy huyết khối cơ học do đột quỵ cấp bằng cắt lớp vi tính hai mức năng lượng", Tạp chí Y học lâm sàng. 120, tr. 39-46.

(2) Tiếng Anh (theo Vancouver): Tran Anh Tuan, Vu Thi Thanh. Evaluation of the risk of cerebral bleeding following mechanical stroke due to stroke with dual-energy computed tomography. Journal of Clinical Medicine. 2021; 120: 39-46. DOI: 10.52322/jocmbmh.120.06.

 • Chủ đề : Chẩn đoán Hình ảnh
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : +84 2462930079 - Email : nihs@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Trần Anh Tuấn
 • Email : bs.trananhtuan@yahoo.com.vn
 • Địa chỉ : Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác