KHẢO SÁT TRIỆU CHỨNG HÔ HẤP CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI KHI TIẾP XÚC NHIÊN LIỆU SINH KHỐI TẠI HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

 • Mã bài báo : YHLS12011
 • Ngày xuất bản : 29/04/2021
 • Số trang : 83-88
 • Tác giả : Trần Lệ Linh
 • Lượt xem : ( 73 )

Danh sách tác giả (*)

 • Trần Lệ Linh 1 - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Nhật Quỳnh - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trần Ngọc Đăng - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Như Vinh - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phạm Lê An - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

https://doi.org/10.52322/jocmbmh.120.11

TÓM TẮT

Mục tiêu: Khảo sát triệu chứng hô hấp của trẻ dưới 5 tuổi khi tiếp xúc với nhiên liệu sinh khối.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 87 trẻ em dưới 5 tuổi sống tại 80 hộ gia đình tiếp xúc với nhiên liệu sinh khối tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An từ 08/2017 đến 08/2018.

Kết quả: Triệu chứng hô hấp ở trẻ với tỉ lệ lần lượt là ho chiếm 77%, khò khè chiếm 51% và khạc đàm chiếm 41,9%. Triệu chứng ở trẻ xuất hiện tại nơi nấu nướng với tỉ lệ lần lượt là đau mắt chiếm 35%, chảy mũi chiếm 36%, và ho chiếm 36%.

Kết luận: Khi tiếp xúc với nhiên liệu sinh khối, triệu chứng hô hấp thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi lần lượt là ho, khò khè và khạc đàm.

Từ khóa: Triệu chứng hô hấp của trẻ, nhiên liệu sinh khối, Long An.

 

ABSTRACT

RESPIRATORY SYMPTOMS OF CHILDREN UNDER 5 YEARS WHEN EXPOSED TO BIOMASS IN CAN GIUOC DISTRICT, LONG AN PROVINCE

Objectives:To investigate respiratory symptoms of children under 5 years when exposured to biomass fuel.

Material and methods: Descriptive cross-sectional study among 87 children under 5 years living in households exposured to biomass fuel in Can Giuoc district, Long An Province from August 2017 to August 2018.

Results: For children under 5 years, the respiratory symptoms significantly affected such as 77% cough, 51% wheezing and 41.9% sputum. The symptoms of children when in cooking areas are eye pain account for 35%, runny nose account for 36%, and cough account for 36%.

Conclusions: When exposured to fuel mass, the respiratiory symptoms of children are cough, wheezing and sputum.

Keywords: Respiratory symptoms of children, biomass fuel, Long An.

 

Gợi ý trích dẫn:

(1) Tiếng Việt (theo Bộ Khoa học & Công nghệ): Trần Lệ Linh, Nguyễn Nhật Quỳnh, Trần Ngọc Đăng, Nguyễn Như Vinh, Phạm Lê A (2021), "Khảo sát triệu chứng hô hấp của trẻ dưới 5 tuổi khi tiếp xúc nhiên liệu sinh khối tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An", Tạp chí Y học lâm sàng. 120, tr. 83-88.

(2) Tiếng Anh (theo Vancouver): Tran Le Linh, Nguyen Nhat Quynh, Tran Ngoc Dang, Nguyen Nhu Vinh, Pham Le An. Respiratory symptoms of children under 5 years when exposed to biomass in Can Giuoc district, Long An province. Journal of Clinical Medicine. 2021; 120: 83-88. DOI: 10.52322/jocmbmh.120.11.

 • Chủ đề : Chống độc
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên nghành Y khoa

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : +84 2462930079 - Email : nihs@bachmai.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Trần Lệ Linh
 • Email : tranlelinh@ump.edu.vn
 • Địa chỉ : Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác